سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] بزرگتر توانگرى نومیدى است از آنچه در دست مردم است . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 96 آبان 24 , ساعت 11:20 صبح

معرفی هولوگرام پراکنشی دو کاناله

هولوگرام ها خود به دسته های ختلفی تقسیم بندی میشوند و همچنین این دسته ها خود دارای زیر شاخه های بسیار زیادی هستند که ما در ادامه به بررسی بیشتر این هولوگرام ها خواهیم پرداخت.اما بگذارید به شما بگوییم که این زیر شاخه هایی که قرار است درباره شان صحبت کنیم مربوط به دسته هولوگرام های پراکنشی هستند.

از عملکرد به کار برده شده در هولوگرام پراکنشی با استفاده از یک آینه بهره بگیرید و زمان در معرض قرار دهی را به اندازه ی نیم ساعت افزایش دهید .هولوپلیت را بردارید و آن را به سمت بالا و پایین بچرخانید و آن را به سوی نگهدارنده ی صفحه برگردانید .حال شی یک و دو را با هم جابه جا کنید و آن را در حدود نیم ساعت در معرض نور قرار دهید .مانند قبل عمل کنید .
در مشاهده تصاویر مجازی و واقعی بسته به اینکه کدام جهت شی رو به بالا است تصاویر متعددی مشاهده می شود .

شدت انکسار

آزمایش را با توجه به ترتیب های آورده شده در تصویربالا انجام دهید .سطح آینه می بایست زاویه ی نود درجه با سطح هولوپلیت بسازد .به یاد داشته باشید هیچ گونه شی در این آزمایش به کار گرفته نمی شود .
در اینجا شی بخشی از اشعه ی لیزر محسوب می شود که با آینه منعکس می گردد .این تراز بندی همانند نمونه ی تصویر زیر است که در آن اشعه های مرجع و اشعه ی شی نقطه ی اساسی به شمار می آیند .
از عملکرد ها نمونه های قبل البته با مدت زمان کمتری برای در معرض قرار دهی استفاده کنید .
تصویر واقعی هولوگرام تکمیل شده را بر روی صفحه ی نمایش قرار گرفته شده در آینه نشان دهید .آیا در این مورد تفاوتی میان تصویر واقعی و مجازی شی وجود دارد ؟
اگر بیش از یک نقطه مشاهده کردید باقی نقاط در نتیجه ی بازتاب داخلی هولوپلیت به وجود آمده اند.برای جلوگیری از چنین بازتاب هایی به یک پشتوانه ی ضد هاله هولوپلیت نیاز داریم .این مشکل با رنگ آمیزی قسمت شیشه ای هولوپلیت قبل از زمان در معرض نور قرار دهی با یک رنگ قابل شست شوی آبی و یا مشکی برطرف می شود.این رنگ نور را به محض رسیدن به سطح پشتی در طی قراردادن در معرض نور جذب می کند .
این هولوگرام شدت پراکنشی بالایی دارد .یک اشعه ی نور سفید از پروژکتور رادر میان هولوگرام بتابانید و طیف های رنگی بر روی صفحه ی نمایش را مشاهده کنید.از منابعی چون جیوه و نور های سدیم موجود در خیابان در طول شب نیز می توان استفاده کرد .

نمایش های اضافی

سیستم هایی که از این نمونه های هولوگرافی برای مشاهده ی خطوط fraunofferاز منبع خورشیدی بهره می گیرد ،طراحی کنید .با استفاده از این سیستم می توانید از اجزای درونی خورشید آگاه شوید .

شناخت هولوگرام  پراکنشی بدون آینه

عملکرد :
آ.در شکل بالا سیستم ترتیب وضع نمایش داده شده است .لیزر الکترودی پنج سانتی متر بالاتر از میز نوری با یک اشعه که به صورت افقی تابانده می شود قرار گرفته شده است .یک قسمت از اشعه شی و یا اشیا را روشن می کند وقسمت دیگر به صورت اشعه ی مرجع غمل می کند .
ب.اشعه را با یک دریچه مسدود کنید و نور اتاق را خاموش کنید و در قسمت نگهدارنده ی سطح تک ایستا یک هولوپلیت به صورت عمودی بر خلاف پیچ های سیاه در صورتی که قسمت چسبان شی به سمت شی است را قرار دهید .در حدود ده ثانیه صبر کنید .
پ.دریچه را بردارید و در حدود سی ثانیه آن را در معرض نور قرار دهید .توجه:اگر هوا در سیستم تان وجود دارد در حدود سی ثانیه نیاز دارید تا یک جعبه ی بزرگ در کل سیستم در طول زمان نور دهی قرار دهید .
ت:قبل از انجام هر گونه کاری آن را خشک و ظاهر کنید .
ج:این هولوگرام را می بایست با یک لیزر نوری مشاهده کنید .برای انجام این کار بعد از تکمیل هولوگرام آن را بر روی سطح مشکی قرار دهید .شی را بپوشانید یا بردارید واز میان هولوگرام به شی نگاهی بیندازید .در صورت وجود شی تصویر مجازی آن مشاهده می شود .
چ:برای مشاهده ی تصویر واقعی :
-هولوگرام تکمیل شده را در موقعیتی که قبلا قرار داشت ،بگذارید .
-شی را بردارید و به جای آن یک صفحه ی سفید عمودی که در روبروی هولوگرام است قراردهید .
-اتاق را تاریک کنید و یک اشعه ی لیزر موازی در مرکز هولوگرام که در حدود 180 درجه ی اشعه ی مرجع اصلی می باشد که در جهت پشتی الکترودهای لیزری که برای ساخت هولوگرام مورد استفاده قرار می گیرد ،بتابانید .
تمام راه های نوری تعویض می گردند و یک تصویردو بعدی از شی ظاهر می گردد .اشعه ی لیزر را به مکانی دورتر از هولوگرام انتقال دهید و نمای متغیر تصویر را مشاهده کنید .

 


دوشنبه 96 آبان 22 , ساعت 9:0 عصر

 فرضه ی هولوگرام باریک را بشناسیم

درباره هولوگرام های باریک باید به اطلاعات بسیار زیادی دست پیدا کرد تا بتوانیم به شیوه ای بسیار خوب و موفق در اینده نقش آنها را دریافت و از آنها استفاده ای برد تا زمینه های پیشرفت مارا فراهم کنند.بنابر این ادامه خواند این مطلب برای شما امری بسیار حیاتی خواهد بود.

هولوگرام باریک از ثبت الگوهای تداخلی دو بعدی در میان اشعه ی مرجع و نور از شی روی صفحه ی رسانگر حاصل می شود .اگر فاصله ی هولوپلیت به میزان کافی از منبع sوs1به دور باشد الگوی تداخلی دو بعدی بر سطح هولوپلیت که شامل الگوی تداخلی دو شکافه یانگ می باشد به وجود می آید .این الگو شامل مجموعه ای از خطوط موازی تاریک و روشن که فرکانس فضایی شان بسته فاصله ی میان sوs1 و فاصله ی هولوگرام از sوs1 ،می باشد.
مجموعه ای از خطوط موازی تاریک و ترانما یراش سنج نامیده می شوند.در هنگام ساخت هولوگرام های باریک نور از هرنقطه بر روی جسم s1با منبع sتداخل پیدا می کند یراش سنج های دو بعدی را همانند الگوهایی در نواحی کوچک از هولوگرام را به وجود می آورد .بنابراین هر ناحیه از هولوگرام های باریک مجموعه ای از یراش سنج های تشکیل شده از تداخلات نور از هر نقطه بر روی شی با اشعه های مرجع است .شاخه ی ریاضیاتی به کار برده شده برای مطالعه ی هولوگرافی انتقالات fourierنامیده می شود و فرآیند تشکیل هولوگرام fourier synthesisنامیده می شود .
هنگامی که هولوگرام با منبع sروشن می گردد هر ناحیه ی ابتدایی نور را برای بازسازی جبهه ی موج شی شکست می دهد .اگر نور سفید برای روشن کردن هولوگرام به کار گرفته شود طول موج های متفاوت به زوایای متهدد شکسته می شوند و تصویر با طیف دنباله دار پوشانده می شود .بنابراین هولوگرام های پراکنشی بهتر با لیزرهای نوری مشاهده می شوند .

 هولوگرام باریک چیست؟

هولوگرام های باریک را میتوان یکی از رشته هایی از هولوگرام شناسی دانست که در آینده نقش بسیار بزرگی را بازی خواهد کرد.اما حقیقت درباره این هولوگرام ها چیست؟ این هولوگرام های باریک را تا چه اندازه میشناسید؟برای شناخت بهتر این هولوگرام ها باید ادامه این مطلب را بخوانید.

مدل های فیزیکی برای هولوگرافی می بایست به یک محدوده تجزیه گردد (مانند مدل چوب و توپ برای ملکول ها ).این محدوده هولوگرام باریک نام دارد .
زمانی یک هولوگرام باریک نامیده می شود که فاصله ی میان سطوح هذلولی های متوالی از ضخامت رسانگر های ثبت شده فرا رود .در این نقطه این مدل تجزیه میگردد زیرا دیگر مجموعه ای از سطوح هذلولی برای ثبت وجود ندارد .برای مثال هولوگرام های برجسته از چاپ مجموعه ای از الگوهای تداخلی بر روی صفحه های پلاستیک به وجود می آیند .این هولوگرام ها قابلیت تولید رنگ حقیقی را ندارند زیرا هیچ گونه انکساری در آن مشاهده نمی شود .

 


جمعه 96 آبان 19 , ساعت 1:20 صبح

 هولوگرام بازتابی

شخصی به نام  گابریل لایپمن توانسته است در سال 1908  کشفی بسیار فو ق العاده را انجام دهد . جالب است این کشف را در اینجا بخوانید و توجه کنید . این کشف ثبت  تصاویر رنگی  برروی امولسیون های سیلور هالید سیاه و سفید است  . گابریا لایپمن توانست با این کشف برنده ی جایزه ی نوبل در جهان شود که قابل تقدیر است. در استفاده ی این کشف امروزه برای ثبت و ایجاد هلوگرامها از امولسیون لایپمن ایجاد شده. این یک کشف فوق العاده از هولوگرام است .

یک هولوگرام بازتابی از نور لیزری قرمز رنگ تشکیل شده است .زمانی که این هولوگرام با نور سفید روشن می گردد تصویر به رنگ زرد و یا سبز ظاهر می شود .علت چیست؟
پاسخ :امولسیون با گسترش و خشک شدن هولوگرام کوچکتر می شود .این عمل سبب می شود فضای بین سطوح هذلولی کاهش پیدا کند .بنابراین طول موج کوتاهتری بازسازی می شود .باقرار دادن هولوگرام در قسمت بالای فنجان قهوه ی داغ امولسیون متورم می گردد و رنگ تصویر آن در یک لحظه به قرمز تبدیل می شود .

ساده ترین روش ساخت هولوگرام

شکل بالا ساده ترین روش ساخت هولوگرام را نمایش می دهد .یک جسم جامد در ارتباط با هولوپلیت قرار می گیرد در حالی که امولسیون در روبروی شی قرار می گیرد .نور منتشر شده از لیزر الکترودی در معرض امولسیون قرار می گیرد .هر نقطه از شی نور را از پشت به میان امولسیون پخش می کند با نور مستقیم منبع sتداخل پیدا می کند و سبب ایجاد مجموعه ای از آینه های هذلولی منحصر به فرد در میان هولوگرام می گردد .
هنگامی که هولوگرام با منبع نور گرم شونده روشن می گردد مجموعه ای از آینه های هذلولی یک تصویر مجازی از نقطه ای از جسم را باز سازی می کنند .در نهایت تمام مجموعه ی آینه ها تصویر سه بعدی را در یک رنگ بازسازی می کند .
برای ساخت هولوگرام تمام رنگی نور سه لیزر (قرمز،سبز،آبی)با یک اشعه ترکیب می شوند و هولوگرام را به روش های از پیش گفته ثبت می کنند .به هر حال به یک فرآیند گسترشی برای اطمینان از عدم کوچک شدن هولوگرام نیاز داریم .


پنج شنبه 96 آبان 18 , ساعت 8:34 عصر

هولوگرامهای پراکنشی چگونه است ؟

به این نکته توجه کنید که اگر هولوگرامهای  پراکنشی را به طور کوچک تکه کنیم و تقسیم کنیم میبینیم که باز هم تصویر کلی هولوگرام  در هرکدام از این قسمتهای تکه شده قابل مشاهده و دیدن است.این را میدانیم که هولوگرام حجم ابتدایی آن با نور تمام و کامل منظره ها شکل میگیرد و باز هر هر دام نمای کاملی از این حجمها را میگیرد و کامل کننده است. .به عبارت دیگر اندازه ی هولوپلیت های به کار برده شده برای ساخت هولوگرام به اندازه ی منظره ی مورد نظر بستگی دارد .یک هولوگرام بزرگ مجموعه ای از هولوگرام های کوچکتر به شمار می آید .
به منظور نمایش یک تصویر واقعی با یک اشعه ی لیزری بر روی صفحه ی نمایش بهتر است یک ناحیه ی باریک را با استفاده از اشعه ی غیر منشعب انتخاب کنیم .در این مورد تصویر واقعی شامل اشعه هایی در زاویه های کوچک نزدیک به هم می باشد این مسئله عمق زاویه ی دید را افزایش می دهد و به ما امکان می دهد تصویر متمرکزتری را از فاصله ی دور در امتداد اشعه که تصویر واقعی را شکل می دهد داشته باشیم .بسیاری از قوانین نوری هندسی در این مبحث به کار گرفته شده است .

خارق العاده ترین ویژگی های هولوگرام

یکی از خارق العاده ترین ویژگی های هولوگرام قابلیت ثبت بیش از یک تصویر در یک فضا و نمایش جداگانه ی آن با تغییر زاویه ی میان هولوگرام و اشعه ی مرجع می باشد .این پدیده را یک تیم پدر و پسری (ویلیام هنری و ویلیام لارونس برگ )در طی مطالعات مربوط به شکست اشعه ی ایکس با کریستال کشف کردند .آن ها برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک در سال 1915 شدند .
برای فهم بهتر این مطلب ضروری است تداخلات نوار باریک را دریابیم و به این نتیجه برسیم که چه چیزی سبب می شود رنگ های زیبا با انتشار رنگ سفید با حباب های صابون بازتاب گردد .


سه شنبه 96 آبان 16 , ساعت 8:30 صبح

درباره  کاربرد های هولوگرام

هولوگرام ها را در عرصه های بسیار زیادی مورد استفاده قرار میدهیم.اما این را نیز باید به شما بگوییمک هاین کاربرد ها گاه مفید بوده اند و گاهی هم از فواید بسیار کمی برخوردار بوده اند.اما این مطلب را چگونه میخواهید برطرف سازید و همگان را راضی به فعالیت در عرصه هولوگرام ها کنید.

  • طراحی تولید: طراحان محصولات,مهندسان,مصرف کنندگان نهایی همگی میتوانند بطور یکپارچه در طراحی و تکامل محصولات جدید,عملا بدون هیچ شکافی در محصول نهایی بایکدیگر کار کنند.این کار تغییرات را سرعت داده و به شرکت ها درساخت محصولات جدیدبا مصرف کنندگان بیشتر و ریسک پایین تر و هزینه ی اولیه کمک میکند.واکنشگر های عمیق-هیچ چیز حضور افراد را خدشه دار نمیکند.از مکالمات تلفنی به مکالمات تصویری رسیدیم.انتقال صحیح,درجایی که به هولوگرام های افراد واقعی که ممکن است به اشکال متفاوتی جانمایی شده باشند واکنش نشان میدهیم,همانگونه که دراینجا توسط کمپین ملانکن نشان داده شده است.همراستا با واکنش های فردی,حرفه ای و عمومی,هولوگرام ها میتوانند در مکان های متعدد و همزمان به افراد کمک کنند.بنابراین,برمن بتاب اسکاتی,به زودی به فراسوی کوچ ستارگان خواهد رفت

درباره نیاز های دنیای تجاری به هولوگرام

 هولوگرام ها در دنیای امروزه ما کاربرد های متفاوتی در عرصه های مختلفی دارند.این را ما باید به شما به این صورت بگوییم که یکی از بزرگترین عرصه هایی که هولوگرام ها در آنها فعالیت دارند و کمی تا بسیار موفق هم بوده اند را عرصه ی تجارت میدانیم.اما چرا ؟

امروزه یک مادر باردار که برای یک چکاپ عادی نزد پزشک میرود,میتواند ضربان قلب نوزاد در حال رشد خود را بشنود و حتی یک تصویر انتزاعی فرا صوت از او ببیند.در آینده ی بسیار نزدیک,ترکیبی از تکنولوژی هولوگرافیک و هوش مصنوعی میتواند این تجربه را به چیزی حتی مطلوب تر تبدیل کند و بطوری که والدین میتوانند تصویری سیصد و شصت درجه از نوزاد در طول چرخه ی تکامل را ببینند.
پیشرفت سریع هولوگرام ها میتواند دنیای ما را به کل تغییر دهد و ما این رویداد را در اطراف خود میبینیم.از سرگرمی هایی مانند پوکمون,که با واقعیت ترکیب شده است درمیابیم که دنیا دارای نیروی مغناطیسی است و افراد را ترسیم میکند.در فرانسه,دنیای سیاست به طور موفقیت آمیزی شروع به استفاده از این تکنولوژی جدید کرده است تا در یک زمان حضار را بطور زنده در مکان های متعدد نمایش دهد.در طول کمپین انتخاباتی اخیر فرانسه,جین لوس ملنکان,حامیان خویش را در دایجن نشان داده است در حالی که هولوگرام های وی همزمان در شش شهر فرانسوی دیگر دیده میشدند.
رشته ی طب نیز بر روی مجموعه ی عظیمی در تکنولوژی سرمایه گذاری کرده است.با پذیرش روبه افزایش هولوگرافی پزشکی برای آموزش و تحقیقات,انتظار میرود بازار جهانی هولوگرام در سال دوهزارو بیست یک,یک و هشتاد دو میلیارد و هولرگرافی طبی در سال دوهزار و بیست و یک به تنهایی به یک میلیارد برسد.به طور کلی در دنیای ما و در دنیای تجارت این به چه معناست؟
با مخاطبان رو به ازدیاد,برای کاهش هزینه ی طراحی یاکمک به طرح های بد با زیر سازی تصاویر هولوگرافیک,هولوگرافی به ما کمک خواهد کرد تا بطور یکپارچه دنیای واقعی و دنیای دیجیتالی را درهم ادغام کنیم.لیست کل یادداشت های این وبلاگ