سفارش تبلیغ
صبا
تباهی خرد در فریب خوردن از نیرنگهاست . [امام علی علیه السلام]
 
سه شنبه 96 آبان 16 , ساعت 8:30 صبح

درباره  کاربرد های هولوگرام

هولوگرام ها را در عرصه های بسیار زیادی مورد استفاده قرار میدهیم.اما این را نیز باید به شما بگوییمک هاین کاربرد ها گاه مفید بوده اند و گاهی هم از فواید بسیار کمی برخوردار بوده اند.اما این مطلب را چگونه میخواهید برطرف سازید و همگان را راضی به فعالیت در عرصه هولوگرام ها کنید.

  • طراحی تولید: طراحان محصولات,مهندسان,مصرف کنندگان نهایی همگی میتوانند بطور یکپارچه در طراحی و تکامل محصولات جدید,عملا بدون هیچ شکافی در محصول نهایی بایکدیگر کار کنند.این کار تغییرات را سرعت داده و به شرکت ها درساخت محصولات جدیدبا مصرف کنندگان بیشتر و ریسک پایین تر و هزینه ی اولیه کمک میکند.واکنشگر های عمیق-هیچ چیز حضور افراد را خدشه دار نمیکند.از مکالمات تلفنی به مکالمات تصویری رسیدیم.انتقال صحیح,درجایی که به هولوگرام های افراد واقعی که ممکن است به اشکال متفاوتی جانمایی شده باشند واکنش نشان میدهیم,همانگونه که دراینجا توسط کمپین ملانکن نشان داده شده است.همراستا با واکنش های فردی,حرفه ای و عمومی,هولوگرام ها میتوانند در مکان های متعدد و همزمان به افراد کمک کنند.بنابراین,برمن بتاب اسکاتی,به زودی به فراسوی کوچ ستارگان خواهد رفت

درباره نیاز های دنیای تجاری به هولوگرام

 هولوگرام ها در دنیای امروزه ما کاربرد های متفاوتی در عرصه های مختلفی دارند.این را ما باید به شما به این صورت بگوییم که یکی از بزرگترین عرصه هایی که هولوگرام ها در آنها فعالیت دارند و کمی تا بسیار موفق هم بوده اند را عرصه ی تجارت میدانیم.اما چرا ؟

امروزه یک مادر باردار که برای یک چکاپ عادی نزد پزشک میرود,میتواند ضربان قلب نوزاد در حال رشد خود را بشنود و حتی یک تصویر انتزاعی فرا صوت از او ببیند.در آینده ی بسیار نزدیک,ترکیبی از تکنولوژی هولوگرافیک و هوش مصنوعی میتواند این تجربه را به چیزی حتی مطلوب تر تبدیل کند و بطوری که والدین میتوانند تصویری سیصد و شصت درجه از نوزاد در طول چرخه ی تکامل را ببینند.
پیشرفت سریع هولوگرام ها میتواند دنیای ما را به کل تغییر دهد و ما این رویداد را در اطراف خود میبینیم.از سرگرمی هایی مانند پوکمون,که با واقعیت ترکیب شده است درمیابیم که دنیا دارای نیروی مغناطیسی است و افراد را ترسیم میکند.در فرانسه,دنیای سیاست به طور موفقیت آمیزی شروع به استفاده از این تکنولوژی جدید کرده است تا در یک زمان حضار را بطور زنده در مکان های متعدد نمایش دهد.در طول کمپین انتخاباتی اخیر فرانسه,جین لوس ملنکان,حامیان خویش را در دایجن نشان داده است در حالی که هولوگرام های وی همزمان در شش شهر فرانسوی دیگر دیده میشدند.
رشته ی طب نیز بر روی مجموعه ی عظیمی در تکنولوژی سرمایه گذاری کرده است.با پذیرش روبه افزایش هولوگرافی پزشکی برای آموزش و تحقیقات,انتظار میرود بازار جهانی هولوگرام در سال دوهزارو بیست یک,یک و هشتاد دو میلیارد و هولرگرافی طبی در سال دوهزار و بیست و یک به تنهایی به یک میلیارد برسد.به طور کلی در دنیای ما و در دنیای تجارت این به چه معناست؟
با مخاطبان رو به ازدیاد,برای کاهش هزینه ی طراحی یاکمک به طرح های بد با زیر سازی تصاویر هولوگرافیک,هولوگرافی به ما کمک خواهد کرد تا بطور یکپارچه دنیای واقعی و دنیای دیجیتالی را درهم ادغام کنیم.لیست کل یادداشت های این وبلاگ